Uputstva

NAPOMENA: svi file-ovi bez obzira na vrstu printa moraju biti u CMYK-u te prilikom predaje file-a ispostaviti Color Proof

Digitalni ispis na printerima velikog formata (HP XP5300 Revolution, VUTEK i Scitex) 720 DPI

 • Pripreme spremljene na CD-u, DVD-u, USB sticku ili poslane putem FTP-a
 • Priprema file-ova formata TIFF ili PDF
 • Priprema u mjerilu 1:1, 1:5, 1:10, 1:20, ...
 • Veličina ispisa do cca 5m2 (100 dpi 1: 1)
 • Veličina ispisa od 6-50 m2 (80 dpi 1: 1)
 • Veličina ispisa od 51-120 m2 (60 dpi 1: 1)
 • Veličina ispisa veća od 120m2 (40 dpi 1: 1)

Digitalni ispis na solventnom printeru velikog formata Photo Quality
(SEIKO CP 64S) 1440 DPI


 • Pripreme spremljene na CD-u, DVD-u, USB sticku ili poslane putem FTP-a
 • Priprema file-ova formata TIFF ili PDF
 • Priprema u mjerilu 1:1, 1:5, 1:10, 1:20, ...
 • Veličina ispisa do cca 5m2  (150 dpi 1: 1)
 • Veličina ispisa od 6-50 m2 ( 100 dpi 1: 1)
 • Veličina ispisa od 51-120 m2 (80 dpi 1: 1)
 • Veličina ispisa veća od 120m2 (70 dpi 1: 1)

Digitalni ispis na materijal za zastave sublimacijskim bojama (MIMAKI TX-2)


 • Pripreme spremljene na CD-u, DVD-u, USB sticku ili poslane putem FTP-a 
 • Priprema file-ova formati EPS, TIFF, CDR ili PDF
 • Priprema u mjerilu 1:1, 1:5, 1:10,...
 • Veličina ispisa cca 5m2 (100 dpi 1:1)
 • Veličina ispisa veća od 5m2 (75-100 dpi 1:1)

ROTO DRUM   
izrada jumbo plakat i citylighta


 • Pripreme spremljene na CD-u, DVD-u, USB sticku ili poslane putem FTP-a
 • Priprema file-ova formati EPS, TIFF, PDF
 • Priprema u mjerilu 1:1 ili 1:10
 • Rezolucija: 50 DPI 1:1 ili 500 DPI 1:10   Jumbo plakati
 • Rezolucija: 100 DPI 1:1 Citylighti

Izrezivanje folija


 • Pripreme spremljene na CD-u, DVD-u, USB sticku ili poslane putem FTP-a
 • svi elementi moraju biti u krivuljama, određeno bez suvišnih točkica.
 • Priprema u mjerilu 1:1, 1:2, ...
 • Makisimalna širina role: 121 cm
Sami dizajnirajte i naručite zidne tapete u samo par klikova SGIA ISO Certifikat